Alapszolgáltatások
  • 2018. október 1-től érvényes rendszerhasználati díjak (a díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák)

        A tárolási díj elemei.pdf   

  •  2019. október 1-től érvényes rendszerhasználati díjak (a díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák)

        A tárolási díj elemei.pdf

  • 2020. október 1-től érvényes rendszerhasználati díjak (a díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák)

        A tárolási díj elemei.pdf

  •  2021. április 1-től érvényes rendszerhasználati díjak (a díjtételek az Áfá-t nem tartalmazzák)

        A tárolási díj elemei.pdf

Választható szolgáltatások
  • A Magyar Földgáztároló Zrt kiegészítő szolgáltatásként betárolási-, és kitárolási megszakítható kapacitásokat az ÜKSZ-ben rögzítettek feltételek szerint nyújthat. Ezen szolgáltatások díjszámítását az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.
  • Szezonális és szezonális megszakítható igények esetén a szolgáltatások díjszámítását az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.

Nem engedélyköteles tevékenységnek minősülő, egyedileg igényelt egyéb szolgáltatás (egyedi szolgáltatás)
  • Az egyedi szolgáltatások díjai egyedi megegyezés alapján és az azonos bánásmód elve szerint kerülnek meghatározásra, a 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009 (I.30.) Korm. rendelet 79. § (4) pontja alapján.

Díjjegyzék a 2018/19 tárolói évre vonatkozóan

Díjjegyzék a 2019/20 tárolói évre vonatkozóan

Díjjegyzék a 2020/21 tárolói évre vonatkozóan

Díjjegyzék a 2021/22 tárolói évre vonatkozóan:

 

 Szolgáltatás

Időtáv /Mintaszerződés

Típus

Leírás

Nettó díj

Storage plusz

Alkalomszerű

Egyedi szolgáltatás

Betárolási és kitárolási igény teljesítése az év bármely szakaszában megszakítható módon, az időszak szerint meghirdetett tárolási iránnyal ellentétesen

0,325 Ft/kWh/nap

100%-ban
elérhető
letörésmentes
betárolási és
kitárolási
kapacitás

1 év

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás

A kitárolási kapacitás teljes elérhetősége, függetlenül a tároló töltöttségi szintjétől

1,625 Ft/kWh/év

Peak plusz

Éves

Egyedi szolgáltatás

Addicionális nem megszakítható kitárolási vagy betárolási kapacitás vásárlása azok számára, akik rendelkeznek tárolói szerződéssel.

Éves:betárolási kapacitás 25,994 Ft/kWh/év,

kitárolási kapacitás 25,994 Ft/kWh/év

Napi:

be- és kitárolási kapacitás 0,325 Ft/kWh/nap

Napi

Flex plusz

Napi

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás

Hidraulikai egyensúlyozó gáz (HEG) nominálási lehetőség a teljes lekötött kapacitás mértékéig, a napi allokált mennyiség 10%-át meghaladó mértékben. Allokált mennyiség után fizetendő

0,065 Ft/kWh/nap

Gáznapon belüli tárolói
rugalmasság
(Intraday
Nomination
plus)

Napi

Egyedi szolgáltatás

A napi nominálás és /vagy újranominálás alkalmával az egyes órák között díj ellenében hátralevő órás nominálások módosításának lehetősége a meghatározott tolerancia sávon túl

0,325 FT/kWh/nap

Gázkölcsön
szolgáltatás

Alkalomszerű

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás

Rendszerhasználó a tárolóban lévő MFGT saját tulajdonú gázát meghatározott időre kölcsönszerződés keretében használja

Kölcsön díja: árverés során kerül meghatározásra

Lásd még: Gázkölcsön tárolói szolgáltatás leírása

Data plusz

1 év

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás Fundamentális adatok jelentése (Napi készletszint) ACER felé

25.000 Ft/Hónap

Gázkölcsön
Plusz
Szolgáltatás

Alkalomszerű

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás Rendszerhasználó a tárolóban lévő MFGT saját tulajdonú gázát meghatározott időre kölcsönszerződés keretében használja hozzá kötelezően tartozó mobil-, Betárolási és kitárolási kapacitással

Szolgáltatás díja: árverés során kerül meghatározásra

Lásd még: Gázkölcsön Plusz tárolói szolgáltatás leírása

Megszakítható
Be- és Kitárolási Kapacitás
Szolgáltatás

Alkalomszerű

Mintaszerződés

Egyedi szolgáltatás A szolgáltatással a Rendszerhasználó lehetőséget kap maximum a szerződésében rögzített nem megszakítható be- és kitárolási kapacitás kétszeresének megfelelő mennyiségű megszakítható be- és kitárolási kapacitást igénybe venni  0,0176 Ft/kWh