Társaságunk a MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ Zrt. (MFGT), amely mindig is elkötelezett volt az antikorrupció iránt, - az Anyavállalat iránymutatásait követve - 2023. augusztus 1-jétől bevezette az MSZ ISO 37001:2019 szabvány követelményeinek megfelelő Antikorrupciós Irányítási Rendszert.

Az Antikorrupciós Irányítási Rendszer (AKIR) bevezetésének célja a korrupció megelőzésében, feltárásában és kezelésében, a korrupcióellenes jogszabályoknak való megfelelésben történő elköteleződés megvalósítása.

A korrupcióktól, visszaélésektől mentes, integritást nem sértő etikai kultúra kialakításában kiemelkedő szerepe van az MFGT minden egyes munkatársának és a vezetők személyes példamutatásának. Az MFGT a zéró tolerancia elvét vallja a korrupció minden létező formájával szemben. A korrupciómentes működés biztosítása céljából az MFGT mind a munkatársak, mind a meglévő és leendő üzleti partnerek részére megadja a szükséges ismereteket és tájékoztatást az ilyen negatív jellegű viselkedés elkerülésében.  A Társaság az integritást sértő, visszaélést feltételező, vagy etikai vétséget jelentő esemény, illetve a korrupció gyanújának felmerülése esetén támogatja a munkatársakat és üzleti partnereket a szükséges lépések megtételében, biztosítva a bejelentés lehetőségét is.

 

Antikorrupciós Politika és Etikai Kódex


Társaságunk anikorrupciós elveit rögzítő Antikorrupciós Politika és az MFGT hiteles és felelősségteljes működését elősegítő magatartási szabályokat, elveket és erkölcsi normákat meghatározó Etikai Kódex a dokumentum címére kattintva tekinthetők meg.

 

Antikorrupciós és integritást sértő események bejelentése


A MAGYAR FÖLDGÁZTÁROLÓ Zrt. a 339/2019. (XII.23.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kialakította a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét, továbbá az MSZ ISO 37001:2019 szabvány követelményeinek megfelelő Antikorrupciós Irányítási Rendszert vezetett be, tart fent, illetve fejleszt annak érdekében, hogy ennek keretében a Társaság működésével összefüggő visszaélésekre, szabálytalanságokra, korrupciós kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadására és kivizsgálására vonatkozó szabályozórendszer meghatározásával hozzájáruljon a korrupciós kockázatok Társaságon belüli hatékony kezeléséhez.

Az MFGT a fenti bejelentések fogadására az alábbi lehetőségeket biztosítja:

  • telefonon a + 30 20 569 3960 telefonszámon,
  • az „Adatlap szervezeti integritást sértő, visszaélést feltételező, illetve korrupciós események gyanújának bejelentéséhez” nyomtatvány kitöltésével
    • elektronikus úton a bejelentes@mfgt.hu e-mail címen
    • papír alapon, postai úton, vagy más kézbesítési forma választásával zárt borítékban
  • A borítékot „SK” jelzéssel kell ellátni, és a Megfelelést Támogató Szervezet vezetője, Fülekiné Varga-Kovács Ildikó részére, a Társaság címére kell megküldeni: 1138 Budapest, Váci út 144-150.
  • A Társaság biztosítja a névtelen bejelentés lehetőségét oly módon, hogy a bejelentés a Társaság címére /1138 Budapest, Váci út 144-150./ a „Megfelelést Támogató Szervezet vezetője” nevére címezve, a feladó nevének feltüntetése nélkül is megküldhető levélpostai úton.
  • A bejelentő közvetlenül, személyesen is megkeresheti a Társaság Megfelelést Támogató Szervezet vezetőjét a munkahelyén: 1138 Budapest, Váci út 144-150. VI. emelet