Magyar törvények és jogszabályok
  • A tárolási tevékenység törvényi hátterét a magyar földgázellátási törvény (2008. évi XL törvény) és a kapcsolódó kormány és minisztériumi rendeletek biztosítják (19/2009 Kormányrendelet), melyek alapját a földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv és a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet képezi.
  • A tárolói engedélyes  és a hálózat használóinak egyaránt be kell tartania a magyar földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatát, melyet a Magyar Energia Hivatal, mint a magyar gázpiac szabályozó szerve bocsát ki.
  • A tárolói engedélyes és ügyfeleinek speciális jogait és kötelezettségeit  az üzletszabályzat tartalmazza.

Európai Uniós törvények és jogszabályok

  • 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről.
  • A Magyar Földgáztároló Zrt. tevékenysége mindenben megfelel a tárolók számára előírt Jó harmadik feles gyakorlatra vonatkozó EU-s útmutatásoknak . A GGPSSO célja a betartandó jogszabályok minimális körének meghatározása az európai tárolói piac szereplői számára.
  • A földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló 2009/73/EK irányelv.