MFGT Peak plusz Földgáztárolási Szolgáltatás meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, nem megszakítható betárolási csúcskapacitások lekötésére a 2016/2017 tárolói évre, 2016. május 18-tól 2016. szeptember 30-ig.

 

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.
MFGT betárolási kapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:
1.       A 2016/17-ös tárolói évben a következő nem megszakítható csúcskapacitások köthetők le:
betárolási kapacitás: 30 000 000 kWh / nap
2.       A felajánlott kapacitások díja:
betárolási kapacitás: 25,995 HUF + ÁFA / kWh / év forgalmi díjak nélkül
A szolgáltatás igénybevétele azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel és minimum technikai arányú tárolói kapacitás lekötéssel a 2016/17-ös tárolói évre.
A tároló szolgáltatások igénybevételének műszaki-, és kereskedelmi feltételeit a jelen ajánlat alapján megkötött szerződés és az MFGT Üzletszabályzata tartalmazza.
 
Kapacitásigények benyújtási módja
Az igényeket az alábbiak szerint kell az MFGT részére (mindhárom e-mail címre) eljuttatni:
e-mail: horvathh@mfgt.hu, csabam@mfgt.hu, meggyesb@mfgt.hu és/vagy
fax: +36 1 354 7045 vagy
postai úton: Magyar Földgáztároló Zrt. 1051 Budapest, Széchenyi István tér 7/8.
 
Kapacitás igények elbírálása
Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.
Ez a kapacitásmeghirdetés nem jelent szerződéskötési kötelezettségvállalást az MFGT részére egyik Igénylővel kapcsolatban sem, és az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
 
Szerződéskötés, szerződéses feltételek
Igénylő kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadott kapacitás igénylés esetén, Rendszerhasználóként, az MFGT-vel földgáztárolási szerződését kiegészítő szerződést köt a csúcskapacitások lekötésére.
A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.