Státusz 2023. március

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett az Akvamarin projekt: 2023.március 24.-én befejeződtek a projekt helyszíni építészeti, gépészeti, villamos és műszeres kivitelezési munkái a Kardoskúti FGT-n. A projekt keretében kiépített új technológiai rendszer próbaüzemének előkészítése ezt követően elindult: a tervek szerint a következő hetekben a segédüzemi rendszer működési próbáit követően a főfolyamati rendszer próbaüzeme fog elkezdődni.

Státusz 2022. december

Újabb fontos mérföldkőhöz érkeztek az Akvamarin projekt kivitelezési munkái: 2022. december 20-21. között végleges helyükre kerültek beemelésre a hidrogén előállítást végző elektrolizáló berendezések (2db 1,0 MW-os egység), illetve kb. 18 000 m3 hidrogén átmeneti tárolására szolgáló puffer tartályok.

Ezen munkák elvégzésével az utolsó fő „konténeres elemek" is a végleges helyükre kerültek. Így a kivitelezés a telepítés előkészítését követően már ezen új technológiai elemek gépészeti kapcsolatainak befejezésére, illetve a villamos és műszeres kapcsolatok kiépítésére fog koncentrálni. A tervek szerint ezek a kivitelezési feladatok várhatóan 2023.Q1 végén fognak befejeződni, majd elindítjuk az új berendezéscsoport próbaüzemét.

 

 

 

Státusz 2022. október

Szeptember 29-én került helyére az Akvamarin projekt meghatározó berendezése, a hidrogén kompresszor. A 6,5 m x 2,5 m x 3,4 m dimenziókkal rendelkező 20 tonnás gépet egy 400 tonnás teherbírású daru 6 fős személyzettel helyezett el az előkészített betonalapon. A feladat komplexitása abban rejlett, hogy a munkaterületen folyamatban lévő építkezési munkák miatt nem volt lehetőség a kompresszoralap megközelítésére, így indokolt volt az ilyen méretű és teherbírású daru alkalmazása. A sikeres kivitelezés egyik feltétele volt a szilárd útburkolatra való talpalás lehetősége, így a daru forgáspontja és a céllokáció közötti távolság 42 méter volt, melyet 52 méteres gémhosszal lehetett elérni. A teljes folyamat a daru emelésre való felkészítésétől a feladat megvalósításán át, a helyszín elhagyásáig összesen 10 órát vett igénybe. Feltételezéseink szerint a projekt során további hasonló volumenű daruzási feladatra nem fog sor kerülni, mivel a többi berendezés helyretelepítésekor az alapok már jobban megközelíthetők lesznek, így nem igényelnek ehhez hasonló méretű erőkart.

A daruzási munka befejeztével a kompresszorbeszállító munkatársai végezték el az alapra helyezett gépegység szintezését. Majd ezt követően történt meg a lehorganyzócsavarok, illetve a gépalap kiöntése erre a célra specifikusan alkalmazott műgyanta segítségével, mely alkalmas nagymértékű terhelések egyenletes elosztására, továbbá remekül ellenáll a korróziónak, mechanikus behatásoknak, szennyezéseknek és kopásnak.

A helyére emelt H2 kompresszor célja:

Az elektrolizálók által vízbontással előállított hidrogén a kisnyomású puffertartályba termelődik. Amikor ez a tartály megtelik hidrogénnel – a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tartályban uralkodó nyomás megegyezik az elektrolizálók maximális üzemi nyomásával (38 barg) -, ekkor a kétfokozatú membránkompresszor (hidrogénkompresszor) segítségével kerül a megtermelt hidrogén a kisnyomású puffertartályból a nagynyomású puffertartályokba maximum 200 barg üzemi nyomáson.

A kompresszor egyik feladata tehát a hidrogén áthelyezése a nagynyomású puffertartályokba, vagy komprimálás után közvetlenül továbbítva a megtermelt hidrogént az FGSZ keverőkörbe, ahol a távvezetéki hálózatba vezetett földgázáramba kerül bekeverésre.

 

Státusz 2022. szeptember

A projekt megvalósítási szakaszába lépve a már lezáródott kutatási eredményeket beépítettük a kiviteli tervezési és kivitelezési folyamatainkba, valamint megtörtént a helyszín előkészítése, a berendezések alatti alapok kiöntése folyamatban van. Várhatóan ősszel beérkező elektrolizáló/kompresszor egység és a puffer rendszer már a végleges helyére fog kerülni az addig elvégzésre kerülő építészeti és gépészeti munkák révén.

A kutatás és fejlesztési feladatok közül záró fordulójához érkeztünk az anyagtechnológiai vizsgálatainknak, valamint az LOHC tárolási technológia félüzemi kísérleteinek. A programok megvalósítását az időközben felmerülő addicionális K+F programokkal támogattuk, mely során megvizsgáltuk a réteg- és ipari víz hasznosításának lehetőségeit, valamint az elektrolízis során termelt oxigén felhasználásának módozatait is.

A projekt összköltségvetése módosult kb. 5,266 milliárd Ft-ra, melyből 2,451 milliárd Ft a Technológiai és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal felügyeletével nyert támogatást.

 

2021. február 1-jén elstartolt a Magyar Földgáztároló Zrt. Akvamarin projektje

Az Akvamarin pilot projekt keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. egy megközelítőleg 2,5 MW összteljesítményű elektrolizáló rendszert és a hozzá tartozó hidrogén gázelőkészítő technológiát tervez létesíteni a Kardoskúti Földalatti Gáztárolónál. Ennek a rendszernek a felépítése jelentős energiatárolással kapcsolatos innovációs tartalmat hordoz, mellyel hozzájárul a villamosenergia-rendszer kiegyensúlyozásához is. Az elektrolizáló berendezés működtetésével biztosítható, hogy a megújuló energiaforrás „kikapcsolása” helyett a felesleges többlet villamos energia felhasználásával vízbontáson keresztül hidrogén álljon elő. Az így előállított hidrogén a tervek szerint földgázzal keverve a Magyar Földgáztároló Zrt. saját gázzal működő berendezéseiben kerül felhasználásra, csökkentve ezzel a CO2 kibocsátást. E mellett szigorúan betartva a gázminőségi előírásokat, a szállítórendszeren keresztül a végfogyasztókhoz is eljuttatható lesz. Az Akvamarin projekt tovagyűrűző hatása, hogy megteszi az első lépést a hidrogén technológia széleskörű elterjedéséhez. Az Akvamarin projekt megvalósításával a Magyar Földgáztároló Zrt. tovább erősíti elkötelezettségét a szektorintegráció és a dekarbonizáció folyamata iránt.

Az Akvamarin projekt összberuházási értéke kb. 2,9 milliárd Ft, amiből 1,9 milliárd Ft az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Innovációs Hivatal közös pályázatán nyert támogatás. A fennmaradó részt az MFGT önerőből biztosítja. A pályázati támogatásnak köszönhetően a projektet szigorú határidők kötik, 24 hónap áll rendelkezésre a projekt megvalósítására a közbeszerzési folyamatokat is beleértve.

Zöldülő földgáz szállítás – Az FGSZ az MFGT-vel együttműködve vizsgálja a hidrogén távvezetéki rendszeren történő szállíthatóságát

 

 


 

 

A Duna-régió stratégia keretében 2019. októberében az MFGT elkészítette a “Sustainable Energy Storage Innovations in Danube Region Countries for the EU-Goals of the Paris Climate Agreement” c. tanulmányt.