Árverés meghirdetés – 2021/3.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon gázkölcsön plusz szolgáltatás igénybevételére árverést hirdet meg 2021.09.01 – 2022.09.01 időszakra vonatkozóan. Az árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

Árverés részletei:

Árverés neve

2021/3.

 

Árverés Típusa

Minimumáras

Regisztrációs határidő

2021.05.03. 15:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2021.05.04. 12:00

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Szolgáltatás

Gázkölcsön Plusz_2021_2022

 

Maximum ajánlati ár

Gázkölcsön Plusz szolgáltatás Szolgáltatási díjára vonatkozóan – a jelen árverés keretében – a Kiíró nem határoz meg Maximum árat

Ajánlati Időszak

2021.09.01 – 2022.09.01.

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,01

Egy csomag tartalma

 

 

Minimum ajánlati csomagszám

100

db

 

Földgáz gázenergia

893 760

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

450

db

 

Mobil kapacitás

893 760

kWh

 

Ajánlat/résztvevő

1

db

 

Betárolási kapacitás

0

kWh/nap

 

Az ajánlati ár tartalmazza a földgáz gázenergia kölcsön

díját és a kapcsolódó mobil kapacitás díját, viszont nem tartalmazza kitárolási kapacitás és betárolási kapacitás

díját valamint a forgalmi díjakatés az ÁFA-t.

 

Kitárolási kapacitás

0

kWh/nap

 

Betárolási ciklus

2021.09.01 – 2021.09.30.

2022.04.01 - 2022.08.31.

 

Kitárolási ciklus

2021.10.01 – 2022.03.31.

 

 

Az Árverés az MFGT informatikai platformján érhető el, előzetes regisztrációt követően (https://nom.mfgt.hu/SMCS.html).

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a 2021/22 tárolói évre vonatkozó regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.
 • „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás” (MFGT Üzletszabályzat 5.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. számú melléklet) eredeti példánya (3. számú melléklet)
 • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás”-t aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
 • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás”-t aláíró cégjegyzésre jogosult(ak)

aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata;

vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya (6. számú melléklet), továbbá az aláírók valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata (postai vagy e-mail üzenet útján).

 

A kapacitás árverésen való részvétel feltétele a fentiekben részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.

Továbbá a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2021/2022-as tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Meghirdetett szolgáltatás, Gázkölcsön Plusz:

 

A Kölcsönvevő 2021. szeptember 1-i gáznap végéig az egyesített tárolóban az árverésen elnyert teljes Gázmennyiséget és a hozzá tartozó kapacitást átveszi, majd legkésőbb

 

 1. a Kölcsönvevő által választott időpont 2021. szeptember 1-i és 2022. augusztus 31-i gáznap között
 2. de végső határidőként 2022. augusztus 31-i gáznap végéig, vagy
 3. a Kötelező Visszaadásra való felhívása esetén a Felszólításban meghatározott gáznap végéig visszaadja.

 

A termék egyik feltétele, annak elfogadása, hogy amennyiben a kölcsönadást követően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felszólítása, vagy a Get. 141./G § (3) bekezdése alapján, a miniszter rendelete (továbbiakban Kötelező Visszaadás) esetén, az MFGT által megküldött felszólításban szereplő határidőn belül a teljes kölcsönvett Gázmennyiséget vissza kell pótolni (betárolni).

 

A megkötésre kerülő szerződések:

 

 1. „Határozott Idejű, Tárolói Évek közötti Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag Szerződés” (4. számú melléklet) és
 2. a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló szerződés (5. számú melléklet).

   

  A meghirdetett Gázkölcsön Plusz Szolgáltatási díja:

   

  1. Szolgáltatási díj tartalmazza:
   • a kölcsönadott földgáz Kölcsönvevő rendelkezésére bocsátásának napjától a Kölcsönadott Földgáz visszaadásának napjáig tartó időszakra a Kölcsönvevő által fizetendő díjat (kölcsön díj) + ÁFA,
   • a kölcsönadott Gázmennyiséghez kapcsolódó mobilkapacitás díját + ÁFA,

    Szolgáltatási díj nem tartalmazza:

   • a földgáz Gázmennyiség ki- illetve betárolásához kapcsolódó ki- illetve betárolási kapacitásokat,
   • a földgáz Gázmennyiség ki- illetve betárolásához kapcsolódó forgalmi díjakat.

     

  2. Szolgáltatási díj mértéke:

   az árverésre beadott mennyiségi igény (kWh) és a kölcsön teljes időtartamára vonatkozó árajánlat (Ft/kWh) szorzata határozza meg.

    

  3. Szolgáltatási díj megosztás a 2 megkötésre kerülő szerződés között:

   A két szerződés között a Szolgáltatási díj (Ft/kWh) az alábbiak szerint kerül felosztásra:

   • „Határozott Idejű, Tárolói Évek közötti Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag Szerződés (4. számú melléklet) vonatkozásában 0,2933 Ft/kWh összeg kerül Kapacitás díjként elszámolásra,
   • az ajánlati árból (Ft/kWh) fennmaradó Szolgáltatási díj (Ft/kWh) kerül Kölcsön díjként (Ft/kWh) számlázásra a „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló szerződés (5. számú melléklet) kapcsán.

 

Abban az esetben, ha a visszaadás a 2022. augusztus 31-i gáznapot megelőzően történik az MFGT nem fizet vissza a kölcsöndíjból.

 

A Gázkölcsön Plusz szolgáltatás sem elsődlegesen, sem másodlagosan nem kereskedhető.

Fizetési feltételek:

 

A Kölcsön díjra vonatkozó számla kiállítása a Gázkölcsön szerződés hatályba lépését követően történik fizetési, határideje számla kiállításától számított 15. nap. Az MFGT a teljes kölcsön díjat előre számlázza ki a kölcsönvevőnek. A teljes kölcsön díj megfizetése a feltétele annak, hogy a Gázmennyiség a kölcsönvevő gázmérlegében jóváírásra kerüljön legkorábban 2021. szeptember 1-én.

 

A Gázkölcsönhöz tartozó kapacitás díj továbbá a forgalmi és egyéb termékek díjainak számlázása havi ütem szerint történik.

 

Biztosíték:

A Kölcsönadott Földgáz visszaadásának biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát, vagy e két biztosíték fajtát vegyesen ad az MFGT-nek.

A „Határozott Idejű, Tárolói Évek közötti Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag Szerződés” biztosítékául a Kölcsönvevő – választása szerint – bankgaranciát, vagy betárolt gáz garanciát.

További részletek a Meghirdetéshez csatolt mintaszerződésekben és a szolgáltatás leírásban találhatók meg.

Záró rendelkezések:

Az eredményes ajánlattevőket az MFGT a kiértékelést követően 2021. május 4. 14:00 óráig értesíti.

Az árverést követően az elnyert csomagokra az MFGT és az adott Gázmennyiséget elnyerő Ajánlattevő, „Határozott Idejű, Tárolói Évek közötti Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag Szerződés” –t (4. számú melléklet) és „Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről” szóló mintaszerződést (5. számú melléklet) kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a Gázkölcsön Plusz 2021/3. sz. árverés címmel meghirdetett nyílt tárolói elektronikus gázkölcsön Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az ajánlattevők az árverésen történő részvétellel elfogadják, hogy jelen kapacitás árverésen elnyert mennyiséghez Expressz Szolgáltatást az MFGT a már meglévő tárolói lekötések miatt nem biztosít.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36 30 748 9971, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Tóth Dóra (Tel: +36 20 236 1972, e-mail: tothd@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

 1. Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B.
 2. Elektronikus Árverési rendszer útmutató
 3. IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás
 4. Határozott Idejű, Tárolói Évek közötti Földgáztárolási Szolgáltatás Igénybevételére és Nyújtására Vonatkozó Csomag Szerződés
 5. Szerződés földgáz kölcsön adásáról és kölcsön vételéről szóló mintaszerződés
 6. Aláírás minta

Budapest, 2021. április 30.