Árverés meghirdetés – 2021/1.

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg a 2021/22-es tárolói évre. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. dokumentumban foglaltak szerint.

Árverés részletei:

Árverés neve

2021/1.

 

Árverés Típusa

Minimumáras

Regisztrációs határidő

2021.04.21. 12:00

 

Részteljesítés

Igen

Ajánlatbeadás határidő

2021.04.22. 14:00

 

Ajánlat pénzneme

Forint

Termék

Árverés/Auction_2021_2022

 

Maximum ajánlati ár

Tarifarendelet szerint, Ft/kWh

Ajánlati Időszak

2021.04.01 – 2022.03.31.

 

Ajánlati ár mennyiségi egysége

0,01

Egy csomag tartalma

 

 

Minimum ajánlati csomagszám

1

db

 

Mobil kapacitás

893 760

kWh

 

Maximum ajánlati csomagszám

240

db

 

Betárolási kapacitás

6 720

kWh/nap

 

Ajánlat/résztvevő

1

db

 

Kitárolási kapacitás

12 768

kWh/nap

 

Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalmi díjakat

és az ÁFA-t.

Betárolási ciklus

2021.04.01 - 2021.09.30.

 

Kitárolási ciklus

2021.10.01 – 2022.03.31.

 

 

Az Árverés az MFGT informatikai platformján érhető el, előzetes regisztrációt követően (https://nom.mfgt.hu/SMCS.html).

Regisztráció

A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre, valamint a regisztrációs eljárás során beküldött dokumentumai elfogadásra kerültek.

A regisztrációhoz szükséges dokumentumok:

 • 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonat mind belföldön mind külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, és külföldön bejegyzett gazdasági társaság esetén, annak magyar vagy angol nyelvű (nem szükséges, hogy hitelesített legyen, Magyarországon bejegyzett társaság esetében az Igazságügyi Minisztérium-i online verzió elfogadott – http://www.e-cegjegyzek.hu/ ) fordítása, másolatban.
 • „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás” (MFGT Üzletszabályzat 5.3. számú melléklete: Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B. 1. számú melléklet) eredeti példánya (3. számú melléklet)
 • Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok esetén a Meghatalmazást aláíró cégjegyzésre jogosult(ak) aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata.
 • Külföldön bejegyzett gazdasági társaságok esetén a „IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás”-t aláíró cégjegyzésre jogosult(ak)
  • aláírási címpéldánya(i)nak/ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintá(i)nak másolata és ezek magyar, vagy angol nyelvű fordításának másolata;
  • ·vagy két tanú előtt saját kezűleg aláírt aláírás-mintájának eredeti példánya (5. számú melléklet), továbbá az aláírók valamely személyes okmányának az aláírást tartalmazó oldalának másolata (postai vagy e-mail üzenet útján).

A kapacitás árverésen való részvétel feltétele a fentiekben részletezett, a regisztrációhoz szükséges dokumentumok maradéktalan megküldése a regisztráció MFGT általi elfogadásához, amely történhet postai úton vagy e-mail üzenet útján is, azonban utóbbi esetben az ajánlattételt megelőzően szükséges az eredeti dokumentumok megküldése is, melynek elmaradása esetén a regisztráció érvénytelen, így az ajánlat sem kerülhet értékelésre. A dokumentumok tartalmában a beadást követően bekövetkezett változásokról a résztvevő köteles tájékoztatni az MFGT-t.

Továbbá a kapacitás árverésen való részvétel feltétele a felsorolt dokumentumoknak a jelen árveréshez meghatározott regisztrációs határidőig történő kézbesítése. A regisztrációs eljárásban meghatározott határidő után beérkezett regisztrációk ugyan elfogadásra kerülhetnek, azonban a kapacitásigénylőt csak a későbbi, 2021/2022-es tárolói évben meghirdetett árveréseken való ajánlatadásra jogosítják fel, jelen árverés meghirdetés szempontjából érvénytelennek minősülnek.

Az MFGT fenntartja a jogot, hogy – amennyiben a beküldött dokumentumok egyedi vizsgálata során formai, illetve tartalmi hiányosságot, vagy egyéb nem megfelelőséget (pl: késedelmet) tapasztal – hiánypótlásra szólíthatja fel a résztvevőt, aki a hiánypótlás nem – az MFGT által adott – határidőben történő teljesítése vagy nem teljesítése esetén nem rendelkezhet érvényes regisztrációval az árverésre vonatkozóan.

Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.

A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Záró rendelkezések

Az eredményes ajánlattevőket az MFGT a kiértékelést követően 17:00 óráig értesíti.

Az árverést követően az elnyert földgáztárolási kapacitásokra az MFGT és az érvényes és nyertes ajánlatot benyújtó Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.

A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2021/1. sz. kapacitás árverés címmel meghirdetett nyílt tárolói elektronikus kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig indoklás nélkül visszavonja.

Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.

Az ajánlattevők az árverésen történő részvétellel elfogadják, hogy a 2021/22 tárolói évre, jelen kapacitás árverésen elnyert mennyiséghez, Expressz Szolgáltatást az MFGT a már meglévő tárolói lekötések miatt nem biztosít.

Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartókat, Horváth Hajnalka (Tel: +36-30-748-99-71, e-mail: horvathh@mfgt.hu; Tóth Dóra (Tel: +36-20 236 1972, e-mail: tothd@mfgt.hu) kereskedelmi szakértőket keressék.

 

Mellékletek:

 1. Tárolói Kapacitás Árverési Szabályzat II./B.
 2. Elektronikus Árverési rendszer útmutató
 3. IT Platform (SMCS) regisztrációs adatlap és Meghatalmazás
 4. Szerződés minta
 5. Aláírás minta

 

Budapest, 2021. április 1.