MFGT Napi Peak plusz Földgázbetárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi, nem megszakítható betárolási csúcskapacitások lekötésére, a 2017/2018 tárolói év 2017. július 26. 06:00 órától 2017. augusztus 16. 06:00 óráig tartó időszakára vonatkozóan.

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.

 
A meghirdetett kapacitások
 
MFGT betárolási csúcskapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:
 
1.                    A 2017/18-as tárolói év 2017. július 26. 06:00 órától 2017. augusztus 16. 06:00 óráig tartó időszakra a következő csúcskapacitás köthető le:
 
betárolási csúcskapacitás: 100 000 000 kWh / nap
 
2.                    A felajánlott kapacitások díja:
 
betárolási csúcskapacitás: 0,325 HUF + ÁFA / kWh / nap, forgalmi díjak nélkül
 
A szolgáltatás igénybevétele azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel a 2017/18-as tárolói évre.
 
Kapacitás igények elbírálása
 
Az Igénylők kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében elégíti ki.
Az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.
 
Egyéb feltételek
 
A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások mértéke, a Rendszerhasználó által megadott – és az MFGT által befogadott – lekötéseknek megfelelően alakul. Amennyiben az MFGT befogadja a Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön a felek között.
Az elszámolás alapját a befogadott kapacitásmennyiség képezi.
A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.
Kapacitásigények benyújtási módja
 
A Rendszerhasználó a lekötési igényét az egyes gáznapokra vonatkozóan elektronikusan, az MFGT IT platformján (SMCS) rögzítheti. Az elektronikus rendszer leírása az 1. számú mellékletben található.
 
A Rendszerhasználó a Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitások igénybe vételét legkésőbb a megelőző gáznapon 22:00 óráig rögzítheti az SMCS „Napi kapacitás” felületén. A Napi Peak plusz betárolási csúcskapacitás termékkel kapcsolatos rögzítésére kizárólag a szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) jogosult(ak).
 
Az MFGT a számlát a Rendszerhasználó által benyújtott, és az MFGT által befogadott kapacitásigények alapján tárgyhónapot követően állítja ki. A forgalmi díjak összege a tényleges havi forgalom alapján, a Tarifarendelet szerint, havonta kerülnek kiszámlázásra.
 
Kérdés esetén kérjük keresse fel kapcsolattartóinkat:
dispatcher@mfgt.hu (00 36 20 411 3368), csabam@mfgt.hu (00 36 30 268 9349), horvathh@mfgt.hu (00 36 30 748 9971), meggyesb@mfgt.hu (00 36 30 718 9343), vargaa@mfgt.hu (00 36 20 434 2788).
 
 
Budapest, 2017. július 24.

1. sz. melléklet Napi Peak kapacitás lekötési útmutató SMCS rendszerhez.pdf