Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le a 1. sz. melléklet szerinti MFGT Tárolási Kapacitás Árverési Szabályzatában foglaltak szerint.

 

A kapacitás árverésen történő részvétel feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az MFGT Tárolási Kapacitás Árverési Szabályzatában mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az árverési szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
  • Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
  • Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az árverési szabályzat és a Földgáztárolási szerződés elfogadását.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2014. május 20. 12:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztrációt az MFGT érvénytelennek tekinti a dokumentumok késedelmes beérkezése esetén. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
  • 171 millió MJ mobilkapacitást, 70,31 napos kitárolási kapacitást és 133,33 napos betárolási kapacitást
A meghirdetett csomagok darabszáma 20 db.
A csomag lekötésének időtartama: a 2014/15-ös tárolói év
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati díj nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t. Nyertes Ajánlattevő magára vonatkozóan kötelező érvényűnek ismeri el, hogy amennyiben az 1/2013 MEKH rendelet (Tarifarendelet) az MFGT tárolói kapacitásdíját megváltoztatja, akkor az Ajánlattevő által benyújtott és MFGT által elfogadott nyertes ajánlati ár a rendeleti tarifa +/- %-os változásának arányában korrigálásra kerül.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére a 1. sz. melléklet szerinti Tárolási Kapacitás Árverési Szabályzatában meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2014. május 20. 12:00
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával május 21. szerda 12:00ig (GMT+1) fogadjuk be.
Ár (HUF/MJ) 
Csomagszám (max. 20)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be ajánlatot. Kérjük, a cégszerű aláírással ellátott ajánlat mellé a cégkivonat másolatát csatolni szíveskedjen.
A kapacitás árverés időpontja 2014. május 21. szerda 12:00 óra, mikor közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az árverési szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 13:00 óráig emailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2014./II. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartót, Romics Katalin értékesítési és marketing szakértőt keressék (Tel: +36-30-3099173, e-mail: romicsk@mfgt.hu )
Budapest, 2014. május
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat_HUN.pdf  
2. sz. melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés.pdf