MFGT Napi Peak plusz Földgázkitárolási Szolgáltatás Meghirdetése

A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) a mai napon ajánlati felhívást tesz közzé szabad tárolói, napi, nem megszakítható addicionális kitárolási kapacitások lekötésére, a 2019/2020 tárolói év 2019. november 30. 06:00 órától 2020. február 1. 06:00 óráig tartó időszakára vonatkozóan.

 

Ezen kapacitásokra vonatkozó ajánlatot az MFGT egyszeri ajánlatnak tekinti, nem garantálja, hogy a kapacitások a jövőben ugyanilyen feltételekkel is meghirdetésre kerülnek.

 

A meghirdetett addicionális kapacitások mennyisége, időszaka, ára:

 

MFGT a Napi Peak plusz kitárolási kapacitásokat a következő paraméterekkel ajánlja fel:

 

 1. A 2019/2020-es tárolói év 2019. november 30. 06:00 órától 2020. február 1. 06:00 óráig tartó időszakra a következő kapacitás köthető le:

   

  120 000 000  kWh / nap

   

 2. A felajánlott kapacitások díja:

   

  0,325 Ft + ÁFA / kWh / nap, forgalmi díjak nélkül

   

  A szolgáltatás igénybevétele azon Rendszerhasználók számára elérhető, akik rendelkeznek Földgáztárolási szerződéssel a 2019/2020-as tárolói évre.

   

   

  Kapacitásigények benyújtási módjai:

  Napi Peak plusz szolgáltatás aktuális gáznapot követő gáznapra:

  A Rendszerhasználó a Napi Peak plusz kitárolási kapacitások következő gáznapra történő igénybe vételéhez köteles legkésőbb a megelőző gáznapon 04:00 óráig az MFGT IT Platformján (SMCS „Napi kapacitás” felületén) rögzíteni az addicionális kitárolási kapacitásigényét. Az elektronikus rendszer leírása az 1. számú mellékletben található.

  Amennyiben a Rendszerhasználó ennek a feltételnek eleget tesz, a következő gáznapra igényelt teljes Napi Peak plusz kapacitásának megfelelő órai kapacitása rendelkezésre áll.

  A Rendszerhasználónak lehetősége van a következő gáznapokra akár többször is emelni az igényelt Napi Peak plusz kapacitás mértékét, csökkenteni azonban nincs lehetősége.

   

   Napi Peak plusz szolgáltatás aktuális gáznapon belül:

  Amennyiben a rendszerhasználó a gáznap előtti 04:00 órai határidőnél később rögzíti az MFGT IT Platformján (SMCS „Napi kapacitás” felületén) a következő gáznapra vagy 06:00 órát követően gáznapon belülre vonatkozó addicionális kitárolási Napi Peak plusz kapacitásigényét, azt az MFGT az újranominálás szabályaival összhangban, az igény befogadásától számított legalább két teljes gázóra elteltével teljesíti.

  Az MFGT a Rendszerhasználó aktuális gáznapon belül igényelt Napi Peak plusz kapacitásának kizárólag a fennmaradó órákra eső órai kapacitását bocsátja a rendelkezésére, azaz a gáznapból már eltelt gázórák Napi Peak plusz kapacitása a fennmaradó gázórákra nem átvihető.

  Az MFGT IT Platformja (SMCS) erre vonatkozólag a Napi Peak plusz kapacitás lekötése után figyelmeztető üzenetet jelenít meg a képernyőn.

   

  A Rendszerhasználónak lehetősége van aktuális gáznapon belül akár többször is emelni a napon belül igényelt Napi Peak plusz kapacitás mértékét, csökkenteni azonban nincs lehetősége.

  Az MFGT az esetenkénti emelések alkalmával az igényelt Napi Peak plusz kapacitást az újranominálás szabályaival összhangban, az igény befogadásától számított legalább két teljes gázóra elteltével teljesíti.

  Az aktuális gáznapon belüli Napi Peak plusz szolgáltatás elszámolásának alapja, az eltelt órákban nem kihasznált órai Napi Peak plusz kapacitástól függetlenül, minden esetben az igényelt teljes Napi Peak plusz kapacitás, azaz a legmagasabb igényelt Napi Peak plusz órai kapacitásának a huszonnégyszerese.

  (A gáznapon belül igénybevett Napi Peak plusz kapacitás kapcsán fizetendő díj elszámolási mechanizmusának könnyebb megértése érdekében jelen meghirdetéshez mellékelten csatolunk egy szemléltető példát (2. számú melléklet).)

  A Napi Peak plusz kitárolási kapacitás termékkel kapcsolatos rögzítésére kizárólag a szerződésben megjelölt kapcsolattartó(k) jogosult(ak).

   

  Kapacitásigények elbírálása:

   

  A Rendszerhasználók kapacitás lekötési igényeit az MFGT a beérkezés sorrendjében, „first come first served” alapon osztja ki.

   

  Ezen eljárással tudja biztosítani az MFGT, hogy IT Platformján (SMCS) minden időpontban az elérhető legnagyobb mennyiségű szabad kapacitás leköthető legyen a Rendszerhasználók számára.

   

  Az MFGT kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a kapacitás lekötési folyamatot saját hatáskörben sikertelennek minősítse.

    

   

  Kapacitásigény módosítása, elszámolása:

   

  A Rendszerhasználó által lekötött Napi Peak plusz kitárolási kapacitások mértéke, a Rendszerhasználó által megadott – és az MFGT által befogadott – lekötéseknek megfelelően alakul. Amennyiben az MFGT befogadta a Rendszerhasználó igényét, az adott napra vonatkozóan a Napi Peak plusz kitárolási kapacitások igénybevételére vonatkozó egyedi szerződés létrejön a Felek között.

  Az elszámolás alapját az MFGT által befogadott Napi Peak plusz kapacitásmennyiség képezi, az igényelt és befogadott Napi Peak plusz kitárolási kapacitás csökkentésére az MFGT IT Platformján történő első rögzítést és ügyfél jóváhagyást követően nincs mód.

   

  A fizetési, és garancia feltételek, valamint a pénzügyi biztosítékok az MFGT Üzletszabályzata és a szerződő Felek megállapodása alapján kerülnek meghatározásra.

   

   

  Az MFGT a számlát a Rendszerhasználó által igényelt, és az MFGT által befogadott kapacitásigények alapján tárgyhónapot követően állítja ki. A forgalmi díjak összege a tényleges havi forgalom alapján, a Tarifarendelet szerint, havonta kerülnek kiszámlázásra.

   

  Kérdés esetén kérjük, keresse fel kapcsolattartónkat:

   

  horvathh@mfgt.hu (00 36 30 748 9971)

  Budapest, 2019. november 27.


       1.   számú melléklet: Napi Peak kapacitás lekötési útmutató SMCS rendszerhez

2.   számú melléklet:

 

Példa:

 • 19 órától a gáznap végéig kitárolandó addicionális energiamennyiség: 11 000 000 kWh

 • Napi Peak Plusz kapacitásigény beérkezésének, valamint az addicionális energiamennyiség (kWh) nominálásának legkésőbbi szükséges időpontja: 16:59

 • Szükséges napon belül igényelt Napi Peak Plusz kapacitás: 24 000 000 kWh/nap (1 000 000 kWh/h)

 

Óra   

Igényelt Napi Peak Plusz kapacitás (kWh)

Rendelkezésre álló Napi Peak Plusz kapacitás (kWh)

Elszámolás alapja (kWh)

 

24 000 000

11 000 000

24 000 000

6-7

1000 000

0

1000 000

7-8

1000 000

0

1000 000

8-9

1000 000

0

1000 000

9-10

1000 000

0

1000 000

10-11

1000 000

0

1000 000

11-12

1000 000

0

1000 000

12-13

1000 000

0

1000 000

13-14

1000 000

0

1000 000

14-15

1000 000

0

1000 000

15-16

1000 000

0

1000 000

16-17

1000 000

0

1000 000

17-18

1000 000

0

1000 000

18-19

1000 000

0

1000 000

19-20

1000 000

1000 000

1000 000

20-21

1000 000

1000 000

1000 000

21-22

1000 000

1000 000

1000 000

22-23

1000 000

1000 000

1000 000

23-24

1000 000

1000 000

1000 000

0-1

1000 000

1000 000

1000 000

1-2

1000 000

1000 000

1000 000

2-3

1000 000

1000 000

1000 000

3-4

1000 000

1000 000

1000 000

4-5

1000 000

1000 000

1000 000

5-6

1000 000

1000 000

1000 000