Árverés meghirdetés

A Magyar Földgáztároló Zrt. (továbbiakban MFGT) a mai napon szabad tárolói kapacitások lekötésére árverést hirdet meg. A kapacitás árverést az MFGT bonyolítja le az 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban foglaltak szerint.

 

A kapacitás árverésen történő részvétel feltétele a részvételi szándék határidőn belül történő jelzése, ami az Árverési Szabályzatban mellékelt Regisztrációs lap és az Árverési nyilatkozat kitöltésével, aláírásával történik, amellyel a résztvevő az Árverési Szabályzatban foglalt szabályokat is magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 
Regisztráció
A kapacitás árverésen csak azok a kapacitásigénylők tehetnek ajánlatot, akik jogosultak a tárolói hozzáférésre és az aukciót megelőzően formailag elfogadott igénybejelentést adtak be az MFGT-hez.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok:
  • Cégszerűen aláírt Regisztrációs Adatlap (mellékelve).
  • Cégszerűen aláírt Árverési Nyilatkozat (mellékelve), amelynek aláírásával az Ajánlattevő igazolja részvételi szándékát, valamint az Árverési Szabályzat és a Földgáztárolási szerződés elfogadását.
Az igénybejelentéshez szükséges dokumentumok (regisztráció) MFGT-hez történő eljuttatásának határideje: 2014. június 12. 16:00. A regisztrációt az MFGT visszaigazolja a jelentkező felé.
A regisztrációt az MFGT érvénytelennek tekinti a dokumentumok késedelmes beérkezése esetén. Érvényes regisztráció esetén az MFGT a regisztráció tényét e-mailen keresztül az Ajánlattevő felé megerősíti.
A regisztráció során az MFGT kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy az árverésre benyújtott adatokat titkosan kezeli, harmadik félnek nem szolgáltatja ki.
 
Meghirdetett kapacitások
A meghirdetésre kerülő kapacitásokat az MFGT csomagban ajánlja fel.
1 db csomag tartalmaz:
  • 3 420 000 MJ nem megszakítható mobilkapacitást, 38 000 MJ/nap (90 napos) megszakítható kitárolási kapacitást és 31 400 MJ/nap (108,92 napos) nem megszakítható betárolási kapacitást
A meghirdetett csomagok darabszáma 179 db.
A csomag lekötésének időtartama: a 2014/15-ös tárolói év
Induló ár: a Tarifarendelet szerinti Nem egyetemes célú árképlet szerinti ár.
Az ajánlati díj nem tartalmazza a forgalmi díjakat és az ÁFA-t.
Az árverés menete:
Az MFGT a kapacitás csomagok árverezésére a 1. sz. melléklet szerinti Árverési Szabályzatban meghatározott módszert alkalmazza.
Regisztráció határideje: 2014. június 12. 16:00
Ajánlattétel: A cégszerű aláírással ellátott ajánlatokat zárt borítékban a következő adatok megadásával június 13. péntek 12:00 óráig (GMT+1) fogadjuk be.
Ár (HUF/MJ) 
Csomagszám (max. 179)
Egy Ajánlattevő csak egy áron adhat be egy darab ajánlatot. Kérjük, a cégszerű aláírással ellátott ajánlat mellé egy magyar vagy angol nyelvű cégkivonat másolatot és egy aláírási címpéldány másolatot csatolni szíveskedjen.
A kapacitás árverés időpontja 2014. június 13. péntek 12:00 óra, mikor közjegyző jelenlétében a beérkezett ajánlatok értékelése történik az Árverési Szabályzat szerint. Az eredményes ajánlattevőket az MFGT 14:00 óráig emailben értesíti.
Az árverést követően az elnyert mennyiségekre az MFGT és az ajánlatot elnyerő Ajánlattevő, Földgáztárolási szerződést kötnek az árverést követő 5 munkanapon belül.
A Kiíró (MFGT) kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a 2014./V. sz. kapacitás aukció címmel meghirdetett nyílt tárolói kapacitás Árverést annak eredményhirdetéséig, indoklás nélkül visszavonja. Az Árverés visszavonása esetén, a Kiíró a pályázók felmerülő kárait, költségeit nem téríti meg.
Az árveréssel kapcsolatos további kérdések megválaszolására és információszolgáltatásra az MFGT által kijelölt kapcsolattartót, Romics Katalin értékesítési és marketing szakértőt keressék (Tel: +36-30-3099173, e-mail: romicsk@mfgt.hu )
Budapest, 2014. június
 
1. sz. melléklet MFGT Árverési szabályzat(3).pdf
2. sz. melléklet MFGT Földgáztárolási Csomag Szerződés_2014-2015(3).pdf