A Magyar Földgáztároló Zrt. olyan vállalatnak tartja magát, amelynek működése a tisztességes verseny, a szigorú jogszabályi megfelelés és az egyén tiszteletének alapelveire épül. Hazai és külföldi sikereinek és jóhírének záloga a munkatársak tudásában, tapasztalatában, tehetségében, illetve a vállalati értékek érvényesülésében rejlik.
Az üzleti partnereinkkel (ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal, szolgáltatóinkkal stb.), valamint az illetékes kormányzati szervekkel és hatóságokkal kialakított bizalmi kapcsolat hosszú távú fenntartásához elengedhetetlen a munkatársak személyes elköteleződése, kiemelkedő teljesítménye és nagyfokú integritása.
Az Etikai kódex megalkotásával hangsúlyozzuk, hogy Társaságunk olyan erkölcsi értékeket és alapelveket vall és támogat, amelyek az emberi kapcsolatok erősítésén és javításán túl a legjobb tudás szerinti munkavégzést, a közös célok megvalósítását, valamint hagyományaink, jó hírnevünk, illetve szakmai és szervezeti integritásunk megőrzését segítik elő.