A Magyar Földgáztároló Zrt az érintettekkel együttműködésben, érdekeik figyelembevételével kívánja a céljait megvalósítani. A társaság tevékenységéből kifolyólag a közvetett érintetti kör lényegesen szélesebb a közvetlennél, ugyanakkor jelentős a közvetett érintettekre gyakorolt hatás.
 
A társaság a piac kulcsfontosságú szereplője: A Magyar Földgáztároló Zrt. Magyarország legnagyobb földgáztároló vállalata, és egyúttal piacvezető pozíciót tölt be a liberalizált földgázpiacon. Ez azonban felelősséggel ruházza fel vállalatunkat, hiszen Magyarország biztonságos energiaellátásában meghatározó szerepet játszunk. Az energia-, illetve földgázpiac nagyfokú szabályozottsága miatt viszont számos kérdésben korlátozottak a lehetőségeink.
 
Vállalatunk érintettekkel folytatott párbeszédét az érintettek érdekei, fontossága, illetve társaságunk rájuk gyakorolt hatása határozza meg. Minden esetben kétoldalú kommunikációra törekszünk, hiszen az együttgondolkodással teremtjük meg a fejlődés, és az optimális megoldások kialakításának lehetőségét. Mindezeken túl, az informális és formális csatornákat, az adott helyzet igényeihez igazodva alkalmazzuk.