A Magyar Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Társaság) mint földgázipari vállalkozás a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiadott 1567/2013. számú földgáztárolási működési engedéllyel rendelkezik.
Erre tekintettel a Társaság közszolgáltatóként a földgáztárolás keretében folytatott tevékenységei tekintetében a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozik, mint ajánlatkérő.
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján a Társaság közbeszerzési kötelezettségét megalapozó jogszabályhely megjelölése: 7. § (1) bekezdés.
A Magyar Földgáztároló Zrt. folyamatban lévő közbeszerzéseivel kapcsolatos dokumentumok a https://kozbeszerzesek.mfgt.hu linken érhetők el az érdekelt gazdasági szereplők, részvételre jelentkezők és ajánlattevők számára.

Az oldal eléréséhez kérjük írja meg a hozzáférést igénylő nevét, cégnevét, e-mail címét és telefonszámát a kozbeszerzes@mfgt.hu e-mail címre. Valamint csatolja az e-mailhez az alább letölthető Hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva.